Co Vás zajímá
PayU

Obchodní dokumenty firmy Hama spol. s r.o.

 

část I. - VIII. Obchodní podmínky od 1.5.2014
část IX. Reklamační
řád od 1.5.2014
 

Obchodní podmínky od 1.5.2014
 

I. Všeobecná ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Hama spol. s r.o., IČO 41602471 se sídlem v Brně, Kšírova 150, PSČ 619 00 a kupujícího (zákazníkem). Společnost prodávajícího je vedena v OR u Krajského soudu v Brně, det. prac. Husova 15 pod spisovou značkou: oddíl C vložka 2387, den zápisu 5.9.91

1.2. S vybranými obchodními partnery uzavíráme rámcové kupní smlouvy o cenách, způsobu dopravy, platebních podmínkách a minimálním odběru. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit.

1.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.4. Tyto obchodní podmínky také upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hama.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.6. Prodej pouze registrovaným obchodním partnerům.

Registraci je možno provést:

- přes webovou stránku (www.hama.cz)
- návštěvou u nás v sídle společnosti (Kšírova 150, Brno)
- návštěvou Obchodního zástupce u Vás

 

Podmínkou registrace je živnostenský list a souhlas s obchodními podmínkami firmy Hama spol. s r.o.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uváděném kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

1.9. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

 

1.91. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.92. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Vlastnické právo přechází na kupujícího až v momentě zaplacení zboží!

 

II. Vymezení pojmu cena
 

2.1. Všechny ceny jsou rozděleny do tří kategorií:

1 (DMOC) Doporučená maloobchodní cena včetně DPH pro koncové spotřebitele.

2 (VOC) Velkoobchodní cena bez DPH (cena, za kterou nakupují zákazníci s ŽL) - uváděna v cenících či katalogu

3 (DLC) Dealerská cena bez DPH (cena, za kterou nakupují zákazníci s ŽL, mají obchod k dalšímu prodeji a jsou autorizováni naším obchodním zástupcem)

2.2. V obchodním ceníku jsou u objednacích katalogových čísel uvedeny VOC a případně mohou být uvedeny DMOC. Na e-shopu jsou uvedeny vždy ceny odpovídající kategorii zákazníka (VOC nebo DLC) a ceny individuální.

2.3. Ceny označeného zboží (AKCE) jsou uvedeny v akční nabídce, která je platná vždy pro dané časové období. Jsou-li ceny odlišné, platí vždy cena v akční nabídce (AKCI) a je cenou konečnou.
 

III. Minimální odběr, poštovné, balné
 

3.1. Minimální hodnota odběru činí 1.000,-Kč bez DPH

3.2. V případě, že zákazník trvá na realizování objednávky nižší než 1.000,-Kč bez DPH, je prodávající oprávněn účtovat mu k ceně zboží manipulační poplatek 100,-Kč bez DPH


3.3. K odběru v hodnotě do 3.000,-Kč bez DPH účtujeme balné 70,-Kč bez DPH
K odběru v hodnotě do 3.000,-Kč bez DPH dodávaného na dobírku účtujeme 30,-Kč bez DPH k ceně balného.

 

3.5. V případě realizování objednávky nižší než 1.000,-Kč bez DPH se zasíláním poštou či na dobírku se kumulují poplatky z výše uvedených bodů 3.2. a 3.3.

 

3.6. Při objednání fotografických pozadí účtujeme balné 300,-Kč bez DPH
 

3.7. Při odběrech nad 3.000,-Kč bez DPH zboží zasíláme na vlastní náklady.
 

IV. Osobní odběr, sleva za objednání přes e-shop
 

4.1. Za osobní odběr zboží nad 5.000,-Kč bez DPH v centrále firmy poskytujeme slevu 1%

 

4.2. Za objednání zboží přes e-shop HamaCZ poskytujeme slevu 1% (Sleva je platná od 1.1.2013) Sleva je započtena a zobrazena na webové stránce v ceně "Vaše cena eshop".

 

4.3. Slevy z bodů 4.1. a 4.2. je možné kumulovat.

 

4.4. Firma Hama spol. s r.o. si vyhrazuje právo upravit prodejní ceny během roku.
 

V. Objednávky

5.1. Přijímáme:

- písemně (Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 61900 Brno)
- faxem (tel. č. 543 215 367)
- mailem (prodej@hama.cz)
- on-line pomocí webové stránky www.hama.cz


5.2. V případě objednání pomocí e-shopu ručí objednatel za řádné vyplnění objednávky před jejím dokončením.

A to:

- za obsah položek objednávky (včetně objednaných kusů)
- za zvolený způsob platby
- za zvolený způsob dopravy
- za zvolenou provozovnu na kterou se zboží objednává


5.3. Písemná objednávka musí obsahovat:

- přesnou specifikaci zboží (objednací číslo)
- množství
- způsob odběru
- adresu dodání
- fakturační adresu
- IČ, DIČ (nebo napište "nejsem plátcem DPH")
- datum objednání, jméno a podpis oprávněné osoby, razítko a tel. číslo pro konzultaci objednávky.

 

5.4. Každou změnu údajů (IČ, DIČ, sídlo) nám oznamte bez prodlení.

 

5.5. V případě on-line objednávky pomocí webové stránky bude objednávka potvrzena informačním e-mailem o potvrzení přijaté objednávky.

 

5.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením o přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího. Prodávající může objednávku akceptovat i tak, že v souladu s ustanovením § 1744 NOZ poskytne podle ní plnění.
 

5.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, telefonické hovory apod.) si hradí kupující sám.

VI. Platební podmínky
 

6.1. Platbu požadujeme v hotovosti, dobírkou, on-line přes PayU nebo zálohovou fakturou.

6.2. Jiný způsob platby je možný po uzavření individuální dodavatelsko-odběratelské smlouvy.

6.3. V případě opakovaných pozdních plateb požadujeme další platby předem, dobírkou nebo v hotovosti. Pokud odběratel neuhradí své závazky, nebudou vyřízeny další objednávky a přikročíme k vymáhání dluhu.

 

6.4. Nedodržování obchodních podmínek či individuální dodavatelsko-odběratelské smlouvy je důvodem k vypovězení této smlouvy nebo může vést k úpravě dealerské kategorie, způsobu úhrady či jiných smluvených podmínek.

6.5. Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol z naší faktury.

 

VII. Expedice

 

7.1. Zboží, které je skladem, vyexpedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky.

7.2. Speciální zboží značky Hama, které nemáme skladem, pro Vás objednáme v mateřské firmě a jeho dodací lhůta je proto přibližně 3 týdny.

7.3. Expedice zboží dalších značek, které není skladem, je individuální, informujte se prosím telefonicky.

7.4. O zboží, které je vyřazené ze sortimentu nebo není dlouhodobě na skladě a o případném náhradním zboží Vás budeme informovat.


7.5. V případě osobního odběru objednávky, realizované přes webovou stránku, napište termín vyzvednutí zboží do poznámky při dokončování objednávky na shopu. Pokud je zboží skladem, je možno objednávku vyzvednout již v den uskutečnění objednávky. Pokud zboží není dostupné, budeme Vás kontaktovat, jakmile bude skladem.
 

7.6. Pokud chcete zboží, které je skladem odebrat či zaslat co nejdříve a zbylé, které není skladem objednat, zvolte při dokončování objednávky na e-shopu možnost "rozdělit objednávku".

 

7.7. Dodavatel (HAMA spol. s r.o.) si vyhrazuje právo u dodávek zboží s vysokým rizikem poškození (Euroklipy, rámy) sjednávat termín i způsob dodání individuálně s možností nepotvrzení objednávky.

 

Individuální dohoda může být např. možnost výhradně osobního odběru na centrále dodavatele, pozdější dodání kumulací objednávek, dodání poštou nebo spedicí na vlastní riziko odběratele. Veškerá komunikace v tomto bodu bude vedena výhradě mailovou formou na adrese: prodej@hama.cz

VIII. Operátor firmy (hlavní účet zákazníka na webové stránce)

8.1. Každá partnerská firma, která zažádá o registraci na e-shop, obdrží jeden jediný přístup do aplikace pro jednoho jejího zaměstnance. Tuto roli nazýváme Operátor zákazníka.

8.2. Přístup obdrží dotyčný na emailovou adresu, kterou uvede v žádosti o registraci.
 

8.3. Operátor zákazníka má poté tyto pravomoce:

- vidí aktuální skladové množství
- vidí cenu odpovídající kategorii zákazníka (Viz. bod 2.2.)
- může nakoupit na libovolnou provozovnu své firmy, která je povolena pro e-shop
- může změnit pomocí aplikace fakturační údaje své firmy

- může změnit pomocí aplikace údaje svých provozoven
- může vytvořit či zrušit své provozovny
- může vytvořit libovolný přístupový účet na e-shop svým dalším uživatelům (např. na jiné pobočce).
- může zrušit přístup svým vytvořeným uživatelům

8.4. Operátor zákazníka zodpovídá za správnost těchto nastavení, použitých dat a za správně vyplněné údaje v souvislosti se svojí firmou na e-shopu
.
 

8.5. Dále zodpovídá za všechny vytvořené nové subjekty pomocí této aplikace.
Tyto subjekty poté nazýváme "Nákupčí zákazníka" a tyto vytvořené účty přebírají práva svých provozoven.

Tzn., pokud Operátor zákazníka připojí svého "Nákupčího" k provozovně, která může nakupovat, tak nastavil práva tomuto subjektu stejná. Tedy jeho nový nákupčí může také nakupovat, ale pouze na tuto zvolenou provozovnu.

Pokud Operátor firmy nevybere žádnou provozovnu při vytváření "nákupčího", tak toto nově vytvořené konto uvidí pouze cenu, která odpovídá kategorii firmy. Toto konto nemůže pomocí shopu objednávat.

8.6. Operátor zákazníka také zodpovídá za vytvořené objednávky svých nákupčích.

 

IX. Reklamační řád (pro naše obchodní partnery)

se řídí příslušnými ustanoveními zákonu č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník (NOZ), v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Partner je povinen se s novelizovaným zněním reklamačního řádu seznámit.
 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího kterým je Hama spol. s r.o., IČO 41602471 se sídlem v Brně, Kšírova 150, PSČ 619 00. Společnost prodávajícího je vedena v OR u Krajského soudu v Brně, det. prac. Husova 15 pod spisovou značkou: oddíl C vložka 2387, den zápisu 5.9.91. Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
 

Reklamace zboží Hama, SanDisk, Manfrotto, Kata, Aha, Xavax, Celestron, Skullcandy, Chiemsee, CAT, Ellehammer, Step By Step, LEGO, Sammies, Marshall, Thomson, Coocazoo, National Geographic, Braun (brašny, dalekohledy, stativy) zasílejte přímo na naši adresu s reklamačním protokolem.
 

Reklamační protokol stáhnete přímo zde logo_XLS
 

Adresa pro reklamace:
 

Hama spol. s r.o.
reklamace
Kšírova 150
61900 Brno
tel. 543 538 137, 138

K reklamovanému zboží přiložte kopie nákupních dokladů, na které jste zboží nakoupili, jinak nemůže být reklamace vyřízena.

 

Oprávněné reklamace vyřizujeme tímto způsobem:

 

Reklamované zboží Vám bude opraveno, vyměněno za nové nebo na zboží obdržíte opravný daňový doklad, který Vám bude proplacen po zpětném obdržení potvrzené kopie!

Ostatní vyjmenované značky zasílejte přímo do externích servisů s přiloženou kopií nákupního dokladu a oficiálním záručním listem (kartou) vystaveným společností Hama spol. s r.o.:


Sigma, Metz

AWH Servis
Vinohradská 100
13000 Praha 3

tel. 222 721 525
www.awh.cz

Foto Sláma
Úvoz 434/86
60200 Brno

tel. 530 310 325
www.fotoslama.cz


Reklamace Sigma

 

Reklamace na produkty značky Sigma zakoupené na území České republiky se uplatňují v autorizovaném servisu. Reklamace se vyřizuje podle platných předpisů Občanského a obchodního zákoníku.

 

Na výrobky značky Sigma zakoupené na území České republiky je poskytována:
ZÁRUKA 4 ROKY nazvaná „SIGMA SUPER CLASS GARANCE 4 ROKY„.


 

Tato záruka je rozdělena na dvě části (2roky + 2roky).

 

První jsou 2roky záruky podle občanského/obchodního zákoníku a uživateli je poskytnuta garance opravy do 30-ti dnů, a v případě neopravitelnosti zboží vyměněno, případně možnost odstoupení od smlouvy.

 

V druhé dvouleté části garance jsou objektivy, blesky a fotoaparáty značky SIGMA plně seřizovány a opravovány zdarma po uznání záruční opravy. Po tuto dobu se již nepočítá nutnost opravit výrobky SIGMA v době 30ti dnů, ale servis bude informovat o předběžné době opravy na základě dostupnosti náhradních dílů a obtížnosti opravy.

 

Po dobu opravy v servisu se prodlužuje doba záruky, takže nedojde k poškození nakupujícího tím, že by se mu zkrátila doba používání výrobku v době záruky. Současně v době druhých dvou let nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy, nebo výměnu za jiný kus zboží z důvodu opakování závady.

 

V rámci Evropské mezinárodní záruky firma Hama spol. s r.o. bezplatně vyřizuje všechny reklamace na produkty Sigma zakoupené mimo území České republiky, na toto zboží se vztahuje ZÁRUKA POUZE 1 ROK. Pro uznání reklamace je nutné doložit doklad o koupi, na kterém bude uvedeno datum prodeje výrobku a obchodu, který Vám tento produkt prodal a originál mezinárodního záručního listu, kde je uvedeno výrobní číslo. Evropská mezinárodní záruka je poskytována společností SIGMA JAPAN a nevztahují se na ni nároky na vrácení peněz, nebo výměnu zboží, toto je potřeba v případě neopravitelnosti výrobku řešit s prodejcem u kterého bylo zboží zakoupeno.

 

Vadné produkty zakoupené mimo území České republiky zasílejte na adresu: AWH servis, Vinohradská 100, 130 00 Praha. www.awh.cz
 

Reklamace Metz
 

Reklamace na produkty značky Metz zakoupené na území České republiky se uplatňují v autorizovaném servisu. Reklamace se vyřizuje podle Občanského zákoníku.

 

Na výrobky značky Metz zakoupené na území České republiky je poskytována ZÁRUKA 2 ROKY. Nefunkční výrobek Vám bude opraven, pokud nebude možná oprava, bude vyměněn za nový (viz servis).

 

Pro uznání reklamace je nutné doložit doklad o koupi, na kterém bude uvedeno datum prodeje výrobku a obchodu, který Vám tento produkt prodal.

 

Vadné produkty zakoupené na území České republiky zasílejte na adresu: AWH servis, Vinohradská 100, 130 00 Praha. www.awh.cz

 

V Brně dne 1.5.2014

Hama spol. s r.o.
obchodní oddělení