Co Vás zajímá
PayU

Ekologická likvidace našich výrobků


Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL. Seznam sběrných míst a jejich provozních doba včetně telefonních čísel je uveden na webových stránkách www.asekol.cz